?? พิเศษ! ส่งของกับ SCG Express ผ่าน MoveBox24 วันนี้ ลดเลย 10 บาท* วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น!

พิเศษ! ส่งของกับ SCG Express ผ่าน MoveBox24 วันนี้ ลดเลย 10 บาท* (สำหรับพัสดุขนาด S40 S60 S80) วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น!

 

Wow! Send parcel with SCG Express via MoveBox24, get 10 Baht discount/parcel (only size S40, S60, S80). Valid today to 30 June 2018 only!

 

ดาวน์โหลดสำหรับ Andriod : https://goo.gl/VKPcho
ดาวน์โหลดสำหรับ IOS : https://goo.gl/zPZG6Z

#Box24 #MoveBox24

Back to Top