รู้หรือไม่? วอชบ๊อกซ์24 ใช้เทคโนโลยี G Bubble จากเยอรมัน!!

วอชบ๊อกซ์24 ใช้เทคโนโลยี G Bubble จากเยอรมันที่ช่วยถนอมเส้นใย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

WashBox24 uses G-Bubble tech from Germany that helps lengthen fabric life and is more environmentally friendly.

ดาวน์โหลดสำหรับ Andriod : https://goo.gl/VKPcho
ดาวน์โหลดสำหรับ IOS : https://goo.gl/zPZG6Z

#Box24 #WashBox24

Back to Top